fejlec

A szőlő érésével ismét számolnunk kell a seregélykártételekkel.

A seregélyek riasztása, elejtése, gyérítése, állományának szabályozását a 13/2001. (V.9.) rendelet 4/A. §-a tartalmazza.

 

A terület tulajdonosának a gyérítést végző személlyel a megállapodást kel kötni. Amennyiben a hegyközség tagsága testületi döntéssel (közgyűlési határozat) meghatalmazza a hegyközséget, úgy a hegyközség elnöke is eljárhat. Ez esetben a megállapodásban fel kell sorolni azokat az érintett hegyközségi tagokat akik felhatalmazásával jár el a hegyközség.

Külön felhívjuk a figyelmet a rendelet 4/A. § (6) bekezdésben írt jelentési kötelezettségre.

A természetvédelmi területeken – Natura 2000 – csak az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével végezhető a tevékenység. A Natura 2000-hez tartozó területek felsorolása a 14/2010. (V.11.) KVVM rendelet mellékleteiben található.

A borvidékünk területén illetékes környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőségek felsorolását és illetékességi területét a 347/2006. (XII.23.) kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Kérem, hogy munkája során a jogszabályokban írtak szerint járjon el.

FEL